Azonosító: Jelszó: Regisztráció Elfelejtette a jelszavát?
Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv (2010.05.05.)

Magyarország Vízgyűjtő-gazdálkodási Terve (végleges)
(PDF, 6.8MB)

 

Mellékletek

 

Mellékletfájl megnevezése és letöltése

A mellékletfájl tartalma

Az OVGT 1. fejezetéhez kapcsolódó mellékletek (127 MB)

1-1Népességstatisztika

1-2A Víz Keretirányelvvel kapcsolatos határvízi egyeztetések jegyzőkönyvei

1-3Települések alegységi és részvízgyűjtő besorolása

1-4Vízfolyások típusok referencia jellemzői (1-25 típus)

1-5Természetes vízfolyás víztestek

1-6Állóvíz típusok referencia jellemzői (1-16 típus)

1-7Természetes állóvíz víztestek

1-8Erősen módosított és mesterséges, vízfolyás jellegű víztestek

1-9Erősen módosított és mesterséges, állóvíz jellegű víztestek

1-10Felszín alatti víztestek

Az OVGT 2. fejezetéhez kapcsolódó mellékletek (11 MB)

2-1Szennyvízterhelés jellemzői

2-2Települési Szennyvízelvezetési Információs Rendszer

2-3Hulladékgazdálkodás jellemzői

2-4PRTR köteles telephelyek és tevékenységek

2-5Bányászat

2-6Felszín alatti víztesteket érő szennyezések a KÁRINFO adatai alapján

2-7Állattartó telepek

2-8Halászat, horgászat

2-9Balesetszerű szennyezések

2-10Diffúz nitrogén és foszfor terhelés

2-11Hidromorfológiai beavatkozások

2-12Felszíni vízkészlet és vízkivételek

2-13Felszín alatti vízkivételek

2-14Közlekedés

2-15Rekreációs vízhasználatok

Az OVGT 3. fejezetéhez kapcsolódó mellékletek (0,5 MB)

3-1Közcélú ivóvízbázisok

3-2Egyéb vízbázisok

3-3Nitrát- és tápanyagérzékeny területek

3-4A 78/2008. (IV.3) Korm. rendelet szerint kijelölt fürdőhelyek listája

3-5Víztesteken található, természetvédelmi szempontból oltalom alatt álló területek

Az OVGT 4. fejezetéhez kapcsolódó mellékletek (4,9 MB)

4-1Felszíni vizek monitoring programja

4-2Felszín alatti vizek monitoring programja

4-3Védett területek monitoring programja

4-4Jogszabályok, szabványok, műszaki előírások

4-5Felszíni vizek monitoring programja - Terepi jegyzőkönyvek

4-6Felszín alatti vizek monitoring programja - Terepi jegyzőkönyvek

Az OVGT 5. fejezetéhez kapcsolódó mellékletek (0,5 MB)

5-1Felszíni víztestek állapota

5-2Felszín alatti víztestek mennyiségi állapota

5-3Felszín alatti víztestekre vonatkozóhatárértékek és küszöbértékek

5-4Nitrát-szennyezett területek aránya

5-5Felszín alatti víztestek kémiai állapotának minősítése

5-6Vízbázisok veszélyeztetettsége

5-7Nitrát-érzékeny területek aránya és nitrát-szennyezettségi viszonyok

5-8Víztől függő védett természeti területek állapota

5-9Jelentő problémák és okaik

Az OVGT 6. fejezetéhez kapcsolódó mellékletek (0,6 MB)

6-1Mentességek indoklása - Útmutató

6-2Célok, intézkedések

6-3A természeti értékei miatt védett területek állapotának fenntartására és javítására vonatkozó intézkedések

Az OVGT 7. fejezetéhez kapcsolódó mellékletek (2,1 MB)

7-1Víz- és csatornaszolgáltatások megfizethetőségi mutatói településsorosan (2008-2009)

Az OVGT 8. fejezetéhez kapcsolódó mellékletek (2,2 MB)

8-1Alap- és további alapintézkedések részletes ismertetése

8-2Kiegészítő és pótlólagos intézkedések részletes ismertetése

8-3Műszaki intézkedések tartalma

8-4A Duna-vízgyűjtő magyarországi részére készülő vízgyűjtő-gazdálkodási terv és a Duna vízgyűjtőkerület vízgyűjtő-gazdálkodási tervének kapcsolata

Az OVGT 9. fejezetéhez kapcsolódó mellékletek (0,8 MB)

9-1A VGT-hez kapcsolódó országos stratégiák, programok, tervek és projektek

9-2A rész-vízgyűjtő és alegységi szintű programok, tervek és projektek

Az OVGT 10. fejezetéhez kapcsolódó mellékletek (10,5 MB)

10-1Alegységi fórumok

10-2Tematikus fórumok

10-3A tematikus fórumokon elhangzott észrevételek feldolgozása és véleményezése

10-4Az Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási terv Kéziratára érkezett írásbeli észrevételek feldolgozása és véleményezése

10-5Beküldött eredeti, teljes szöveget tartalmazó írásbeli vélemények

 

 

Térképmellékletek

 

Térképmellékletfájl megnevezése és letöltése

A térképmellékletfájl tartalma

Az OVGT 1. fejezetéhez kapcsolódó térképmellékletek (60,8 MB)

1-1      Átnézeti térkép

1-2      Területhasználat

1-3      Vízfolyás víztestek kategóriái

1-4      Vízfolyás víztestek típusai

1-5      Állóvíz víztestek kategóriái

1-6      Állóvíz víztestek típusai

1-7      Felszín alatti víztestek sekély porózus és sekély hegyvidéki

1-8      Felszín alatti víztestek porózus és hegyvidéki

1-9      Felszín alatti víztestek porózus termál

1-10    Felszín alatti víztestek karszt és termélkarszt

Az OVGT 2. fejezetéhez kapcsolódó térképmellékletek (96 MB)

2-1      Kommunális és ipari szennyvízbeveztések

2-2      Hulladékgazdálkodás

2-3      Szennyezett területek

2-4      IPPC és SEVESO üzemek, káresemények

2-5      Diffúz foszforterhelés

2-6      Diffúz nitrátterhelése állattartó telepeke

2-7      Völgyzárógátak, fenékküszöbök, tározók, töltések

2-7 Hidromorfológiai befolyásoltság

2-9      Vízkivételek felszíni vizekből

2-10    Vízkivételek felszín alatti vizekből sekély porózus és sekély hegyvidéki

2-11    Vízkivételek felszín alatti vizekből porózus és hegyvidéki

2-12    Vízkivételek felszín alatti vizekből porózus termál

2-13    Vízkivételek felszín alatti vizekből karszt és termálkarszt

2-14    Közlekedés

2-15    Rekreáció

Az OVGT 3. fejezetéhez kapcsolódó térképmellékletek (26 MB)

3-1      Ivóvízkivételek védőterületei

3-2      Tápanyag- és nitrátérzékeny területek

3-3      Természetes fürdőhelyek és fürdővizek

3-4      Védett természeti területek

3-5      Natura 2000 és egyéb védett területek

Az OVGT 4. fejezetéhez kapcsolódó térképmellékletek (26 MB)

4-1      Felszíni vizek monitoringja

4-2      Felszín alatti vizek monitoringja sekély porózus és sekély hegyvidéki

4-3      Felszín alatti vízek monitoringja porózus és hegyvidéki

4-4      Felszín alatti vízek monitoringja porózus termál

4-5      Felszín alatti vízek monitoringja karszt és termálkarszt

4-6      Védett területek monitoringja

Az OVGT 5. fejezetéhez kapcsolódó térképmellékletek (64,3 MB)

5-1      Felszíni víztestek ökológiai minősítéseVíztestek ökológiai állapota

5-2      Felszíni víztestek osztályozása biológiai elemek

5-3      Felszíni víztestek osztályozása fizikai-kémiai elemek

5-4      Felszíni víztestek osztályozása hidromorfológiai elemek

5-5      Felszíni víztestek kémiai minősítése

5-6      Felszín alatti víztestek mennyiségi állapota sekély porózus és sekély hegyvidéki

5-7      Felszín alatti víztestek mennyiségi állapota porózus és hegyvidéki

5-8      Felszín alatti víztestek mennyiségi állapota porózus termál

5-9      Felszín alatti víztestek mennyiségi állapota karszt és termálkarszt

5-10    Felszín alatti víztestek kémiai állapota sekély porózus és sekély hegyvidéki

5-11    Felszín alatti víztestek kémiai állapota porózus és hegyvidéki

5-12    Felszín alatti víztestek kémiai állapota porózus termál

5-13    Felszín alatti víztestek kémiai állapota karszt és termálkarszt

5-14    Nitráérzékeny és szennyezett területek

5-15    Természetes fürdőhelyek és fürdővizek

Az OVGT 6. fejezetéhez kapcsolódó térképmellékletek (41,9 MB)

6-1      Intézkedések végrehajtásának ütemezése felszíni víztestek

6-2      Környezeti célkitűzések elérése felszíni víztestek

6-3      Intézkedések végrehajtásának ütemezése sekély porózus és sekély hegyvidéki

6-4      Környezeti célkitűzések elérése sekély porózus és sekély hegyvidéki

6-5      Intézkedések végrehajtásának ütemezése porózus és hegyvidéki

6-6      Környezeti célkitűzések elérése porózus és hegyvidéki

6-7      Intézkedések végrehajtásának ütemezése porózus termál

6-8      Környezeti célkitűzések elérése porózus termál

6-9      Intézkedések végrehajtásának ütemezése karszt és termálkarszt

6-10      Környezeti célkitűzések elérése karszt és termálkarszt

 

 

Háttéranyagok

 

A háttéranyagfájl megnevezése és letöltése

A háttéranyagfájl tartalma

Az OVGT 2. fejezetéhez kapcsolódó háttéranyagok (3 MB)

2-1Foszforterhelések számítása kisvízgyűjtő léptéken

2-2Nitrátterhelés

2-3A felszíni vizek mennyiségi jellemzése kisvízi készlet

Az OVGT 5. fejezetéhez kapcsolódó háttéranyagok (25,4 MB)

5-1A felszíni vizek biológiai minősítésének továbbfejlesztése

5-2Felszíni víztestek jó állapotához tartozó fizikai-kémiai és kémiai határértékek és minősítési rendszer

5-3Veszélyes anyagokból származó terhelések és vízminőségi hatások

5-4Természetes vízfolyások hidromorfológiai állapotértékelése

5-5Felszín alatti víztestek mennyiségi állapota

5-6Háttér értékek meghatározása, küszöbértékek véglegesítése

5-7Diffúz szennyeződések ellenőrzése és a szennyezett területek meghatározása

5-8Trend vizsgálat összefoglaló a kijelölt VKI monitoring kutak alapján

Az OVGT 6. fejezetéhez kapcsolódó háttéranyagok (1,7 MB)

6-1Az erősen módosított állapotú vízfolyás víztestek kijelölése véglegesítésének gazdasági-társadalmi szempontjai és a gazdasági elemzés lépései

6-2A Mátrai Erőmű Zrt. bányászati tevékenysége és a választott enyhébb célkitűzés gazdasági-társadalmi indoklása

6-3Aránytalan költség vizsgálatának közgazdasági megalapozása Nyugat-Európában

6-4Útmutató a közvetett hatások értékelésének lehetőségeiről

Az OVGT 7. fejezetéhez kapcsolódó háttéranyagok (68 MB)

7-1Településsoros vízigények, valamint részvízgyűjtőre vonatkozó és országos vízigények becslése 2015-re

7-22015-ig szóló gazdasági és vízgazdálkodási előrejelzés. Vízigények és egyéb vízhasználatok prognózisa

7-32015-ig szóló gazdasági és vízgazdálkodási előrejelzés. Terhelések prognózisa

7-4A költségmegtérülés értelmezése, jelenlegi helyzete és érvényesülését szolgáló megvalósult intézkedések

7-5A vízszolgáltatásokkal fennálló költségviszonyok és ráfordítások értékelése, a költségek megtérülési szintjének vizsgálata, a helyzet kritikai elemzése és a fejlesztésre vonatkozó javaslatok kidolgozása

7-6A víz- és csatornadíjak és a megfizethetőség alakulása

7-7Területi vízgazdálkodás és a VKI célok kapcsolata.

7-8Javaslat a gazdaságszabályozási eszközök VKI célt szolgáló továbbfejlesztéséről

7-9Javaslat a gazdaságszabályozási eszközök VKI célt szolgáló tovább fejlesztéséről. Vízkészlet járulék rendszer továbbfejlesztése

7-10Költséghatékonysági szempontok az intézkedési programok kialakítására

7-11Felszíni vizek szennyezőanyag terhelés csökkentésével összefüggő intézkedési elemek tervezése. Útmutató

7-12Esettanulmányok az intézkedési programok tervezésére, figyelembe véve a környezeti célkitűzéseket és a költség-hatékonyság szempontjait

7-13Magyar környezetértékelési esetek

7-14Fizetési hajlandóság és haszonátvitel vizsgálat a Túr és a Kállay vízfolyás vízgyűjtőjén. Kutatási jelentés

Az OVGT 8. fejezetéhez kapcsolódó háttéranyagok (5,8 MB)

8-1A vízgyűjtő-gazdálkodás és a mezőgazdaság összehangolásának lehetőségei (javaslatok)

8-2Javaslat a gazdaságszabályozási eszközök VKI célt szolgáló továbbfejlesztéséről. A meglévő vízienergia-termelő létesítmények vizekre gyakorolt hatásának kezelése a Víz Keretirányelv rendszerében - gazdaság szabályozási eszközök alkalmazása - javaslat

8-3Javaslat a gazdaságszabályozási eszközök VKI célt szolgáló továbbfejlesztéséről. A mezőgazdasági politika és VKI célok ágazati szintű koordinációja. A területhasználat ésszerűsítését segítő szabályozási eszköz

8-4Az intézkedési program forrásigényének alátámasztása, költségadatbázis, területi költségbontások összeállítása

8-5Hidromorfológiai intézkedések költségeinek becslése

Az OVGT 11. fejezetéhez kapcsolódó háttéranyagok (3,3 MB)

11-1Éghajlatváltozásra való felkészülés, alkalmazkodás általános kérdései Magyarországon a vízgyűjtő gazdálkodási tervezést figyelembe véve

 

 

Stratégiai Környezeti Vizsgálat (SKV)

A Víz Keretirányelvben előírt tervezéshez kapcsolódóan, az Európai Unió előírja a tervezési dokumentumok stratégiai környezeti vizsgálatát. Az SKV célja, hogy a környezeti szakértők és az érintettek véleményének az előkészítés és tervezés folyamatába való integrálásának segítségével javítsa a tervezési dokumentumok minőségét, környezeti hatékonyságát és környezeti szempontú konzisztenciáját, azok negatív környezeti hatásainak csökkentése és kiküszöbölése, pozitív környezeti hatásainak növelése és erősítése érdekében.

Magyarország Vízgyűjtő-gazdálkodási Terve Stratégiai Környezeti Vizsgálata

 
           

                                   
GY.I.K.IMPRESSZUMKAPCSOLATLINKEKCOPYRIGHTMÉDIATÁMOGATÓK